Home             deBruijn-advies              Expertise           Werkwijze                Contact
Klant en resultaatgericht

Wij zijn oprecht nieuwsgierig naar organisaties en wat hierbinnen gebeurt. We ontmoeten graag mensen en zijn geïnteresseerd in wat hen beweegt en belemmert. Goed kunnen luisteren en contact maken is dan ook kenmerkend voor deBruijn-advies. We leggen makkelijk verbanden en zijn scherp. We confronteren waardevrij, met het uiteindelijke doel: in beweging komen, ontwikkelen en verbeteren. Uitgangspunt hierbij is: gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gewenste doelen resultaten.


Inzichtgevend en ondersteunend

Mensen en organisaties ondersteunen in hun ontwikkeling vinden wij een mooi proces! Wij richten ons op het vergroten van autonomie: bewust zijn, keuzes maken en verbinding houden en aangaan, zijn steeds terugkerende thema's. We ondersteunen het ontstaan van inzicht in het effect van cultuur en gedragspatronen en reiken mogelijkheden aan hierin andere keuzes te maken. Keuzes die effectiever zijn in aansluiting op de gewenste doelen, resultaten en rollen binnen de organisatie.

We werken onder andere met het gedachtegoed en de concepten van Steven Covey en de Transactionele Analyse. Ook gaan we uit van het denken en handelen in 'systemen' (individuen, teams, organisatie, maatschappij). We kijken niet alleen naar de afzonderlijke delen, maar vooral ook naar het effect van hoe zij op elkaar inwerken en de betekenis van hun plaats in het geheel.

Creatief en energiek

 In onze aanpak en werkvormen doen we beroep op alle zintuigen. We maken gebruik van creativiteit energie en plezier.  Dit zijn voor ons belangrijke elementen om meer rendement uit het leer of ontwikkelproces te halen.

T: 06 426 26 110                    E: info@debruijn-advies.nl                        Contactformulier