Home             deBruijn-advies              Expertise           Werkwijze                Contact
Coaching en counseling

Individuele medewerkers en teams begeleiden en ondersteunen, in hun ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is uw coachvraag. Heldere afspraken vooraf tussen de betrokkenen, zijn een voorwaarde voor een succesvol traject. Aan het eind van ieder traject evalueren we het proces op basis van de vooraf gestelde doelen en resultaten.

Ondersteunen van indiviudele medewerkers en teams in het optimaal gebruiken van hun capaciteiten is steeds weer ons doel. Wij willen hier graag met u samen aan werken.
doel voor ogen - in beweging komen - resultaat bereiken
T: 06 426 26 110                    E: info@debruijn-advies.nl                        Contactformulier