Home             deBruijn-advies              Expertise           Werkwijze                Contact

Wat spreekt klanten aan in de werkwijze en dienstverlening van deBruijn-advies? Een aantal reacties van klanten leest u hier:

Allévo, Verpleeghuis Cornelia, teamontwikkeltrajecten en individuele coaching.

"De verbetertrajecten die wij met Lies opgepakt hebben, hebben geresulteerd in een effectievere en plezierigere werkwijze binnen de teams. Er is verbinding gemaakt tussen teamdoelen en individuele doelen en medewerkers hebben handvatten gekregen om elkaar aan te spreken op gedrag. Middels interviews met medewerkers werd een probleemstelling geformuleerd en dit resulteerde in een verbeterplan. Hierdoor ontstond draagvlak voor verandering en verbetering.
Lies spreekt de taal van de verzorgenden en leidinggevenden en vind snel aansluiting bij hen. Haar coaching is erop gericht om de verschillende functionarissen, medewerkers, EVV-ers en leidinggevende sterker in hun rol te laten komen."

Tonny den Ouden: manager verpleeghuis Cornelia, Allévo

-------------------------------------------------

Chainworks Communicatie, positionering van het van het bedrijf, ontwikkelen missie, visie, strategische keuzes

Wat

Hoe

Lesley Kleef: directeur ChainWorks Communicatie

-------------------------------------------------

stichting tantelouise-vivensis, vertalen van de zorg en besturingsvisie naar gewenste uitvoering van zorg en ondersteuning in houding en gedrag.
De bijdrage van Lies als externe adviseur/trainer is:

Kernwaarden van Lies:
-        Professionele houding,
-        Deskundig (organisatie brede visie)
-        Resultaatgericht
-        Empathisch vermogen met daarbij het doel niet uit het oog verliezen.
-        Betrouwbaar, afspraken nakomen en daarmee een voorbeeldfunctie stellen.


Maria Wong: divisiemanager, MT-lid, Stichting tantelouise-vivensisT: 06 426 26 110                    E: info@debruijn-advies.nl                        Contactformulier